ผู้เริ่มต้นใช้งานง่าย

เครื่องพิมพ์ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้เริ่มใช้งาน ไม่ยุ่งยาก ทุกอย่างทำด้วยระบบอัตโนมัติ 

ข้อมูลเพิ่มเติม
พิมพ์ได้ขนาดใหญ่

We have a support team that will do everything to answer you as quickly as the voice assistants.

Support Team

We have a support team that will do everything to answer you as quickly as the voice assistants.

Support Team

We have a support team that will do everything to answer you as quickly as the voice assistants.

Photon M3 Series

Photon M3

Print size: 18.0 x 16.3 x 10.2 cm (HW)
Printing speed: ≤5cm/hour
Data input: USB-A 2.0 & 3.0 interface
Printing accuracy: 4K (4,096 x 2,560 pixels)

Photon M3 Plus

Print size: 24.5 x 19.7 x 12.2 cm (HW)
Printing speed: ≤10cm/hour
Data input: USB-A 2.0 & 3.0 interface
Printing accuracy: 6K (5,760 x 3,600 pixels)

Photon M3 Max

Print size: 30.0 x 29.8 x 16.4 cm (HW)
Printing speed: ≤6m/hour
Data input: USB-A 2.0 & 3.0 interface
Printing accuracy: 6,480 x 3,600 px (7K)

สอนการใช้งาน 

Use this snippet to build various types of components that feature a left- or right-aligned image alongside textual content. Duplicate the element to create a list that fits your needs.

Discover

บริการ on site service 

Speakers from all over the world will join our experts to give inspiring talks on various topics. Stay on top of the latest business management trends & technologies

มีอะไหล่ให้บริการ  

Use this component for creating a list of featured elements to which you want to bring attention.

Continue reading

Section Subtitle


Write one or two paragraphs describing your product or services. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.


Discover more